Deli:

     

VSEBINSKI MARKETING IN KREATIVNE STRATEGIJE

Lukas Kircher je simpatičen, zgovoren in navdihujoč sogovornik. Je ikona grafičnega oblikovanja v Nemčiji, eden najslavnejših časopisnih dizajnerjev v Evropi in eden od ustanoviteljev in direktorjev vodilne agencije za vsebinski marketing v Evropi, C3. Lukas, ki bo letos član žirije za nagrade POMP, je med drugim poudaril, da so strategije smiselne le, če imajo kreativno dušo.

Kako bi kot oblikovalec pojasnili, kaj je vsebinski marketing?

Krajša različica: komunikacija organizacij mora biti tako zanimiva, da jo bo ciljna skupina uporabljala prostovoljno. Sliši se preprosto, vendar gre za radikalen odmik od čiste promocije izdelkov, umetnih sporočil blagovne znamke in usmerjenosti izključno na doseg.

Daljša različica: vsebinski marketing je predvsem rezultat motenj klasičnega marketinga, ki vse bolj uporablja digitalizacijo. Prenos klasičnih oglaševalskih strategij, to je prekinjanje vsebin, ki jih potrošniki konzumirajo, z nezaželenimi vsebinami, na digitalnih medijih ni bil uspešen. Nihče ne mara pasic, vsem gredo na živce oglasi pred videom, ki si ga želimo ogledati. Človek išče informacije in zabavo zase sam, marketing se mora odzvati na to. Namesto da bi marketing prekinjal to, kar ljudi dejansko zanima, mora marketing sam v prihodnosti postati tisto, kar ljudi zanima.

Kakšne so značilnosti projekta, da mu lahko rečemo dober primer vsebinskega marketinga?

Ne sme več dajati občutka oglasa.

Je zanimiv.

Je relevanten.

Pomaga.

Zabava.

Pritegne, da ostanem in sanjam.

Razreši težave ali mi pri tem pomaga.

Je uporaben ali pa zaradi njega koristno izrabim svoj čas. Vsebina pač.

Kako kreativne naj bi bile marketinške agencije? Koliko svobode naj bi jim dali naročniki?

Kreativnost ima smisel le, če jo strateško upravljamo. Strategije imajo smisel le, če imajo kreativno dušo. Angležem zavidam izraz »creative strategy«, ki najbolje izraža to simbiozo.

V kolikšni meri naj bi bili v to vključeni dizajnerji? Kje in kakšno vlogo zanje vidite v vsebinskem marketingu?

Obstajata dve vrsti oblikovalcev: arhitekti, ki želijo skrbeti predvsem za videz in občutek komunikacije, ter resnični oblikovalci, ki ne razlikujejo med vsebino in obliko. Ali kot bi rekel Steve Jobs: »Oblikovanje je to, kako nekaj funkcionira, in ne, kako je videti.«

Ali lahko opišete idealen odnos med naročnikom, urednikom in oblikovalcem?

Naročnik ne izraža, kaj hoče, temveč kaj bi rad dosegel. Urednik in oblikovalec ne iščeta velikih zgodb, ampak vsebino, ki bi izpolnila to zahtevo. Obe strani se morata truditi, da bo komunikacija čutna, pripovedna in dragocena. Ker so zgodbe najmočnejše orožje na svetu.

Kakšno vlogo pri vsem tem imajo vizualne podobe? Kakšen naj bi bil naš odnos do vizualij (oblikovanja, fotografije, ilustracij, tipografije)?

Ljudje smo vizualna bitja. Bolje razumemo, smo bolj vključeni in pripravljeni na dialog, če stvari dojamemo s tem, ko jih lahko vidimo. Vse, kar lahko vizualno pojasnimo ali povemo, bo v prihodnosti tudi vizualno prikazano. To zahteva več napora kot besedilo, vendar ima tudi večji učinek.

Infografika: zdi se, kot bi jo pred kratkim ponovno odkrili (kot tisk v ZDA). Kdaj naj bi jo uporabili, da bo imela vpliv, in zakaj? Kako lahko nekdo k temu pristopi uredniško?

Infografike nikoli ne more biti dovolj. Pri C3 imamo največji oddelek za infografiko v Nemčiji, morda celo v Evropi. Naši naročniki obožujejo konkretno in razumljivo obdelavo vsebin ter želijo vse več. Družbeni mediji prav tako zahtevajo vse več infografik in ilustracij.

Da bi odkrili, ali se infografika splača, je treba samo opazovati novinarje pri njihovi predstavitvi ideje zgodbe: če pri tem veliko premikajo roke, je jasno, da se bo infografika obrestovala. (smeh)

Ne pozabimo na vse večjo priljubljenost videa. Se vam zdi že dovolj integriran?

Video je z veliko prednostjo največji izziv za vsebinski marketing.

Na eni strani je format z največjim faktorjem vključevanja, na drugi pa številna podjetja videe na internetu še vedno dojemajo le kot podaljšek TV-oglasov.

V prihodnjih petih letih bo vsebina primarno temeljila na videih, zato je treba na tem področju še veliko narediti. Kako zasnovati ponavljajoče se standardizirane formate za tisoč evrov namesto za sto tisoč? Kako povedati nekaj prek različnih naprav, kako uporabnika voditi skozi ponudbo videov vsebinskega marketinga (ki je danes še skoraj povsod videti kot podatkovna baza videov)?

Zakaj je tako težko prepričati podjetja, naj vlagajo v vizualno toliko kot v besede? Seveda mislimo vizualije, ki niso vzete iz baz, kot so Shutterstock, iStock in podobno.

Bojijo se cen, višjih stroškov, zapletenosti, če želi nekdo v zadnjem trenutku še nekaj spremeniti. Pri članku gre to laže in urednik lahko v sili to naredi sam.

Nam lahko poveste več o projektu vsebinskega marketinga, na katerega ste najbolj ponosni?

Bosch je želel, da za Japonsko razvijemo interni časopis. Japonci, zaposleni v Boschu, naj bi izvedeli več o strategiji in zgodbah/zgodovini Boscha. Na Japonskem berejo le zelo dobro oblikovane časopise. To je razlog, zakaj smo razvili knjigo v obliki japonskega stripa, mange, o življenju in delu Roberta Boscha ter o filozofiji Boscha.

C3 je izredno močan v digitalnem in tiskanem mediju. Kaj je osebno vaša preferenca?

Obožujem izvrstno pripovedovanje zgodb. Kanal, s katerim to dosežemo, mi ni več pomemben.

C3 veliko dela tudi na področju internega vsebinska marketinga. Ali k temu pristopate drugače v vizualnem pogledu?

Ne, ljudje so ljudje.

Kakšne so vaše napovedi za vsebinski marketing za prihodnjih nekaj let?

Prenehali ga bodo imenovati vsebinski marketing. Enostavno bo postal sodobna oblika marketinga.

Avtor: Nenad Senić

Intervju je bil v izvirniku objavljen v 3. številki revije Kontekst. Nanjo se lahko naročite tukaj

Deli:

     

O nagradah

Ob zaključku letošnjega 9. POMP Foruma, 27. septembra 2018, bodo že šestič podeljene letne nagrade za največje dosežke na področju vsebinskega marketinga v Sloveniji, imenovane POMP. Pobudnik projekta je agencija PM.

POMPI, vključno z glavno nagrado VELIKI POMP za projekt vsebinskega marketinga leta, so vsako leto podeljeni dosežkom, ki niso le inovativni in kreativni, temveč tudi učinkoviti, ki torej dosegajo ali celo presegajo vaše dolgoročne komunikacijske, marketinške in poslovne cilje.

Posamezna prijava znaša 130 EUR (+ DDV). Prijava velja po plačilu prijavnine. 

Zmagovalci v posamezni kategoriji bodo prejeli:

  • kipec POMP,
  • pravico do uporabe značke z napisom POMP 2018 – najboljši »kategorija«,
  • pisno mnenje članov žirije o prijavljenem delu,
  • prestiž in slavo.

Prijavite projekt, skozi katerega odsevajo vaše zgodbe in rezultati – uvrstite se v eno ali več kategorij v tekmovalnem programu!

Naj bo nagrada za vsebinski marketing POMP vaša! Bodite vi zgled drugim! Ker si zaslužite!


 

KATEGORIJE

Za nagrade se lahko potegujete posamezniki, podjetja, javne ustanove in druge organizacije ter agencije, ki projekte vsebinskega marketinga izvajate za svoje naročnike.

Svoja dela prijavite v 11 kategorij (001-011), 2 nagradi (posebna in glavna nagrada) pa bo skrbno izbrana žirija določila sama.

Člani žirije bodo v vseh kategorijah ocenjevali:

  • kako vsebina dopolnjuje oz. izboljšuje ponudbo blagovne znamke
  • kako relevantna je za ciljno skupino, kateri je namenjena
  • še posebno pa, kako učinkovito se jo uporablja kot del vaše dolgoročne komunikacijske in marketinške strategije.

Torej ne gre le za ocenjevanje inovativnosti oz. kreativnosti, temveč tudi umeščenosti prijavljenega dela v celostno komunikacijsko/poslovno/marketinško strategijo in njene učinkovitosti.

PRIJAVE LAHKO ODDATE ZA NASLEDNJIH 11 KATEGORIJ

(število prijav na organizacijo NI omejeno)

 

001: POMP 2018 – NAJBOLJŠI DIGITALNI MEDIJ

Žirija ocenjuje odličnost vsebinske in oblikovne zasnove digitalnega medija, njegovo inovativnost in relevantnost vsebine za uporabnike, hkrati pa tudi vsebinsko in oblikovno doslednost, kakovost besedil, fotografij, ilustracij in videoposnetkov ter ujemanje digitalnega medija s strateško usmeritvijo organizacije. Žirija bo še posebej pozorna na učinkovitost digitalnega medija, tj. ali dosega oziroma presega zastavljene komunikacijske/marketinške/poslovne cilje organizacije in ali pomeni dodano vrednost za uporabnike.

V to kategorijo lahko prijavite naslednje digitalne medije: spletno mesto, blog, digitalno revijo, aplikacijo, poglobljeni digitalni članek idr., ki so bili izdelani in objavljeni oz. so izhajali v ocenjevalnem obdobju 11. 5. 2017–19. 8. 2018.

 
 

002: POMP 2018 – NAJBOLJŠI VIDEO

Žirija ocenjuje odličnost vsebine in kakovost videoposnetka glede na potrebe in tip ciljne skupine, inovativnost videa in relevantnost vsebine za uporabnike, ujemanje s strateško usmeritvijo organizacije ter tudi to, ali upošteva značilnosti medija nasploh. Člani žirije bodo še posebno pozorni na učinkovitost videa, tj. ali dosega oziroma presega zastavljene komunikacijske/marketinške/poslovne cilje organizacije in ali pomeni dodano vrednost za uporabnike.

V to kategorijo lahko prijavite videe oz. serije video posnetkov kakršnekoli dolžine, namenjene eksterni in/ali interni javnosti, objavljene v ocenjevalnem obdobju 11. 5. 2017–19. 8. 2018.

 
 

003: POMP 2018 – NAJBOLJŠA TISKANA PUBLIKACIJA

Žirija ocenjuje odličnost vsebinske in oblikovne zasnove publikacije, inovativnost publikacije in relevantnost vsebine za bralce, hkrati pa tudi vsebinsko in oblikovno doslednost, kakovost besedil, fotografij in ilustracij, usklajenost s podobo in sporočili blagovne znamke, še posebno pa učinkovitost publikacije.

V to kategorijo lahko prijavite tiskano revijo, časopis, knjigo, brošuro, katalog ipd. namenjen eksterni in/ali interni javnosti. Prijavljena tiskana korporativna publikacija je lahko izšla enkrat ali gre za publikacijo z redno frekvenco izhajanja (večkrat na leto).

Prijavite lahko le medije, ki so izšli v ocenjevalnem obdobju 11. 5. 2017–19. 8. 2018.

 
 

004: POMP 2018 – NAJBOLJŠE KOMUNICIRANJE NA DRUŽBENIH MEDIJIH

Žirija ocenjuje raven dvosmerne komunikacije na družbenih medijih, koliko so sledilci računov oziroma oboževalci poslovnih strani vključeni v pripravo vsebine, oblikovanje skupnosti sledilcev oziroma oboževalcev, inovativnost objav, relevantnost vsebine za ciljno skupino, prilagoditev priprave vsebine značilnostim posameznega družbenega medija in njeno doslednost, predvsem pa učinkovitost celostnega projekta komuniciranja organizacije na družbenih medijih.

V to kategorijo lahko prijavite račun oz. profil organizacije na enem ali več družbenih medijih, kot so Twitter, Facebook, Pinterest, LinkedIn, Snapchat, YouTube, Vimeo idr.

Iz prijave mora biti razvidno, da je objavljanje in interakcija na prijavljenih družbenih medijih potekala v ocenjevalnem obdobju 11. 5. 2017–19. 8. 2018.

 
 

005: POMP 2018 – NAJBOLJŠI MEDIJ(I) JAVNEGA SEKTORJA, ZDRUŽENJ IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ

Žirija ocenjuje, kako prijavljeni medij ali skupek različnih medijev učinkovito, inovativno in kreativno uporablja(jo) vsebino za komuniciranje s ciljnimi skupinami. Žirija bo pozorna na relevantnost in kakovost vsebine, vizualno podobo medija(ev) ter njegovo (njihovo) usklajenost s podobo in sporočili organizacije, še posebno pa na učinkovitost medija(ev).

V to kategorijo lahko prijavite katerikoli medij oz. komunikacijski izdelek ali skupek več teh, namenjenih eksterni in/ali interni javnosti, objavljenih v ocenjevalnem obdobju 11. 5. 2017–19. 8. 2018.

 
 

006: POMP 2018 – NAJBOLJŠA VSEBINSKA KAMPANJA

Žirija ocenjuje odličnost vsebine in kakovost kampanje glede na potrebe in tip ciljne skupine, inovativnost kampanje in relevantnost vsebine za uporabnike in ujemanje s strateško usmeritvijo organizacije. Člani žirije bodo še posebej pozorni na učinkovitost kampanje in ali pomeni dodano vrednost tako za uporabnike kot tudi za celostno strategijo vsebinskega marketinga v organizaciji.

Prijavite lahko le kampanje, ki so bile izvedene v ocenjevalnem obdobju 11. 5. 2017–19. 8. 2018.

 
 

007: POMP 2018 – NAJBOLJŠE NATIVNO OGLAŠEVANJE

Žirija ocenjuje odličnost vsebine in kakovost nativnih oglasov glede na vrsto medija, usklajenost oglasa z gostujočim medijem, potrebe in tip ciljne skupine ter relevantnost vsebine za bralce oz. uporabnike. Člani žirije bodo še posebej pozorni na učinkovitost projekta nativnega oglaševanja.

V to kategorijo lahko prijavite skupek nativnih oglasov ali individualne nativne oglase, objavljene v kateremkoli slovenskem mediju, tiskanem, digitalnem, na radiu ali televiziji.

Prijavite lahko le projekte, ki so bili izvedeni v ocenjevalnem obdobju 11. 5. 2017–19. 8. 2018.

 
 

008: POMP 2018 – NAJBOLJŠE INTERNO KOMUNICIRANJE

Žirija ocenjuje, kako prijavljeni medij ali skupek različnih medijev internega komuniciranja učinkovito, inovativno in kreativno uporablja(jo) vsebino za komuniciranje z zaposlenimi in/ali med njimi ter za graditev skupnosti znotraj organizacije. Žirija bo pozorna na relevantnost in kakovost vsebine, vizualno podobo medija ter njegovo usklajenost s podobo in sporočili organizacije, še posebno pa na učinkovitost medija.

V to kategorijo lahko prijavite naslednje medije, namenjene interni javnosti vaše organizacije (lahko tudi več različnih skupaj kot enoten projekt internega komuniciranja): tiskano interno revijo/časopis, digitalno interno revijo, tiskani ali digitalni interni novičnik, intranet, interni blog, aplikacijo ...

Prijavite lahko le medije, ki so izšli v ocenjevalnem obdobju 11. 5. 2017–19. 8. 2018.

 
 

009: POMP 2018 – NAJBOLJŠI VPLIVNOSTNI MARKETING

Žirija ocenjuje celostno sodelovanje med vplivnežem (ki je lahko znana osebnost, športnik/športnica, blogar/ka ali kakšna druga prepoznavna oseba na domači sceni) in organizacijo ter komunikacijsko/poslovno smiselnost takega sodelovanja. Pri tem bodo še posebej pozorni, kako je izvajanje programa vplivalo na zastavljene poslovne/komunikacijske cilje in splošno percepcijo blagovne znamke. Ocenjevali bodo kakovost besedil in vizualnega materiala ter ujemanje influencer programa s strategijo vsebinskega marketinga ocenjevane organizacije.

V to kategorijo lahko prijavite projetke v različnih oblikah (digitalni mediji, družbeni mediji, TV-oglasi itd.).

Prijavite lahko le projekte, ki so se izvajali v ocenjevalnem obdobju 11. 5. 2017–19. 8. 2018.

 
 

010: POMP 2018 – NAJBOLJŠA NASLOVNICA (tiskanega ali digitalnega medija)

Posebna mednarodna žirija ocenjuje odličnost oblikovne zasnove naslovnice, kakovost in kreativnost uporabljene fotografije ali ilustracije, njeno usklajenost s celotnim medijem in naravo blagovne znamke ter privlačnost za ciljno skupino. Med vsemi prijavljenimi iščemo naslovnico, ki je res nekaj posebnega.

Za to kategorijo lahko prijavite naslovnico tiskanega ali digitalnega medija korporativne publikacije (tiskane, digitalne revije, interne revije, letnega poročila, brošure, kataloga, spletnega mesta, brošure ipd.).

Prijavite lahko le naslovnice, ki so izšle v ocenjevalnem obdobju 11. 5. 2017–19. 8. 2018.

 
 

011: POMP 2018 – NAJBOLJŠI DIZAJN

Posebna mednarodna žirija ocenjuje inovativnost, kreativnost in kakovost oblikovnih rešitev posameznih prijav. Pri tem bo pozorna tudi na usklajenost oblikovnih rešitev z blagovno znamko ter privlačnost in ustreznost za ciljne skupine in namen medija.

V to kategorijo lahko prijavite oblikovne zasnove, rešitve kateregakoli tiskanega ali digitalnega medija, tudi grafično podobo posameznega članka v nekem mediju, namenjenega interni in/ali eksterni javnosti.

Prijavljeno delo je izšlo v ocenjevalnem obdobju 11. 5. 2017–19. 8. 2018.

 

ŽIRIJA BO PODELILA TUDI NASLEDNJI POSEBNI NAGRADI

 

Glavna nagrada: VELIKI POMP 2018 – projekt vsebinskega marketinga leta

Veliki POMP je nagrada za najvišjo raven inovativnosti, učinkovitosti in strateškega razmišljanja na področju vsebinskega marketinga. Glavna nagrada je podeljena enemu izmed nagrajencev POMP 2018, ki še posebej izstopa. Odločitev temelji na učinkovitosti, usklajenosti z blagovno znamko, kreativnosti, strateški viziji in izvirnosti projekta.

Prijav za to kategorijo ni mogoče oddati.

 
 

POMP 2018 – Nagrada za posebne dosežke na področju vsebinskega marketinga

Žirija bo podelila posebno nagrado POMP za posebne dosežke na področju vsebinskega marketinga, bodisi za dizajn bodisi za urednikovanje bodisi za interaktivnost itd.; nagrada se lahko podeli organizaciji ali posamezniku.

Žirija ima pravico podeliti več kot eno nagrado za posebne dosežke na področju vsebinskega marketinga.
Prijav za to kategorijo ni mogoče oddati. OPOMBA: Žirija ima pravico, da v posamezni kategoriji nagrade ne podeli.