Da boste na tekočem z informacijami o nagradah POMP,
se naročite na novičnik Nagrade POMP.

O nagradah

Ob zaključku letošnjega 8. POMP Foruma, 28. septembra 2017, bodo že petič podeljene letne nagrade za največje dosežke na področju vsebinskega marketinga v Sloveniji, imenovane POMP. Pobudnik projekta je agencija PM.

POMPI, vključno z glavno nagrado VELIKI POMP za projekt vsebinskega marketinga leta, so vsako leto podeljeni dosežkom, ki niso le inovativni in kreativni, temveč tudi učinkoviti, ki torej dosegajo ali celo presegajo vaše dolgoročne komunikacijske, marketinške in poslovne cilje.

Posamezna prijava znaša 130 EUR (+ DDV)

Zmagovalci v posamezni kategoriji bodo prejeli:

  • kipec POMP,
  • pravico do uporabe značke z napisom POMP 2017 – najboljši »kategorija«,
  • pisno mnenje žirije o prijavljenem delu,
  • prestiž in slavo.

Prijavite medij, skozi katerega odsevajo vaše zgodbe in rezultati – uvrstite se v eno ali več kategorij v tekmovalnem programu!

Naj bo nagrada za vsebinski marketing POMP vaša! Bodite vi zgled drugim! Ker si zaslužite!


 
Kaj o POMP nagradah pravijo zmagovalci?

KATEGORIJE

Za nagrade se lahko potegujete posamezniki, podjetja, javne ustanove in druge organizacije ter agencije, ki projekte vsebinskega marketinga izvajate za svoje naročnike.

NOVO! Letos smo dodali tri nove kategorije, najboljše nativno oglaševanje, najboljši influencer marketing in najboljša strategija vsebinskega marketinga, VELIKI POMP pa bo od letos podeljen enemu izmed nagrajencev kot projekt vsebinskega marketinga leta.

Svoja dela prijavite v 13 kategorij (001-013), 2 nagradi (posebna in glavna nagrada) pa bo skrbno izbrana žirija določila sama.

Člani žirije bodo v vseh kategorijah ocenjevali:

  • kako vsebina dopolnjuje oz. izboljšuje ponudbo blagovne znamke
  • kako relevantna je za ciljno skupino, kateri je namenjena
  • še posebno pa, kako učinkovito se jo uporablja kot del vaše dolgoročne komunikacijske in marketinške strategije.

Torej ne gre le za ocenjevanje inovativnosti oz. kreativnosti, temveč tudi umeščenosti prijavljenega dela v celostno komunikacijsko/poslovno/marketinško strategijo in njene učinkovitosti.

PRIJAVE LAHKO ODDATE ZA NASLEDNJIH 13 KATEGORIJ (število prijav na organizacijo NI omejeno)

 

001: POMP 2017 – NAJBOLJŠA CELOSTNA STRATEGIJA VSEBINSKEGA MARKETINGA

Žirija ocenjuje celovitost in smiselnost celostne strategije vsebinskega marketinga ter učinkovitost njenega izvajanja in načrte za njen razvoj v prihodnje.

Želim prijavnico

Prijavite lahko le celostno strategijo, ki se je izvajala v ocenjevalnem obdobju 1. 7. 2016–10. 5. 2017.

Želim prijavnico
 
 

002: POMP 2017 – NAJBOLJŠI DIGITALNI MEDIJ

Žirija ocenjuje odličnost vsebinske in oblikovne zasnove digitalnega medija, njegovo inovativnost in relevantnost vsebine za uporabnike, hkrati pa tudi vsebinsko in oblikovno doslednost, kakovost besedil, fotografij, ilustracij in videoposnetkov ter ujemanje digitalnega medija s strateško usmeritvijo organizacije. Žirija bo še posebej pozorna na učinkovitost digitalnega medija, tj. ali dosega oziroma presega zastavljene komunikacijske/marketinške/poslovne cilje organizacije in ali pomeni dodano vrednost za uporabnike.

Želim prijavnico

V to kategorijo lahko prijavite naslednje digitalne medije: spletno mesto, blog, digitalno revijo, aplikacijo, poglobljeni digitalni članek idr., ki so bili izdelani in objavljeni oz. so izhajali v ocenjevalnem obdobju 1. 7. 2016–10. 5. 2017.

Želim prijavnico
 
 

003: POMP 2017 – NAJBOLJŠI VIDEO

Žirija ocenjuje odličnost vsebine in kakovost videoposnetka glede na potrebe in tip ciljne skupine, inovativnost videa in relevantnost vsebine za uporabnike, ujemanje s strateško usmeritvijo organizacije ter tudi to, ali upošteva značilnosti medija nasploh. Člani žirije bodo še posebno pozorni na učinkovitost videa, tj. ali dosega oziroma presega zastavljene komunikacijske/marketinške/poslovne cilje organizacije in ali pomeni dodano vrednost za uporabnike.

Želim prijavnico

V to kategorijo lahko prijavite videe oz. serije video posnetkov kakršnekoli dolžine, namenjene eksterni in/ali interni javnosti, objavljene v ocenjevalnem obdobju 1. 7. 2016–10. 5. 2017.

Želim prijavnico
 
 

004: POMP 2017 – NAJBOLJŠA TISKANA REVIJA/ČASOPIS

Žirija ocenjuje odličnost vsebinske in oblikovne zasnove revije/časopisa, inovativnost publikacije in relevantnost vsebine za bralce, hkrati pa tudi vsebinsko in oblikovno doslednost, kakovost besedil, fotografij in ilustracij, usklajenost s podobo in sporočili blagovne znamke, še posebno pa učinkovitost revije/časopisa.

Želim prijavnico

V to kategorijo lahko prijavite tiskano revijo ali časopis, namenjen eksterni javnosti: kupcem, strankam vaših storitev, splošni javnosti, poslovnim partnerjem (B2B). Prijavljena tiskana korporativna revija oz. časopis izhaja redno, z določeno frekvenco (lahko tudi enkrat na leto).

Prijavite lahko le medije, ki so izšli v ocenjevalnem obdobju 1. 7. 2016–10. 5. 2017.

Želim prijavnico
 
 

005: POMP 2017 – NAJBOLJŠE KOMUNICIRANJE NA DRUŽBENIH MEDIJIH

Žirija ocenjuje raven dvosmerne komunikacije na družbenih medijih, koliko so sledilci računov oziroma oboževalci poslovnih strani vključeni v pripravo vsebine, oblikovanje skupnosti sledilcev oziroma oboževalcev, inovativnost objav, relevantnost vsebine za ciljno skupino, prilagoditev priprave vsebine značilnostim posameznega družbenega medija in njeno doslednost, predvsem pa učinkovitost celostnega projekta komuniciranja organizacije na družbenih medijih.

Želim prijavnico

V to kategorijo lahko prijavite račun oz. profil organizacije na enem ali več družbenih medijih, kot so Twitter, Facebook, Pinterest, LinkedIn, Snapchat, YouTube, Vimeo idr.

Iz prijave mora biti razvidno, da je objavljanje in interakcija na prijavljenih družbenih medijih potekala v ocenjevalnem obdobju 1. 7. 2016–10. 5. 2017.

Želim prijavnico
 
 

006: POMP 2017 – NAJBOLJŠI E-NOVIČNIK

Žirija ocenjuje odličnost vsebinske in oblikovne zasnove e-novičnika, relevantnost vsebine za bralce, usklajenost s podobo in sporočili blagovne znamke, še posebno pa učinkovitost e-novičnika.

Želim prijavnico

V to kategorijo lahko prijavite e-novičnike, namenjene eksterni javnosti: kupcem, strankam vaših storitev, splošni javnosti, poslovnim partnerjem (B2B).

Prijavite lahko le e-novičnike, ki so izšli v ocenjevalnem obdobju 1. 7. 2016–10. 5. 2017.

Želim prijavnico
 
 

007: POMP 2017 – NAJBOLJŠI MEDIJ(I) JAVNEGA SEKTORJA, ZDRUŽENJ IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ

Žirija ocenjuje, kako prijavljeni medij ali skupek različnih medijev učinkovito, inovativno in kreativno uporablja(jo) vsebino za komuniciranje s ciljnimi skupinami. Žirija bo pozorna na relevantnost in kakovost vsebine, vizualno podobo medija(ev) ter njegovo (njihovo) usklajenost s podobo in sporočili organizacije, še posebno pa na učinkovitost medija(ev).

Želim prijavnico

V to kategorijo lahko prijavite katerikoli medij oz. komunikacijski izdelek ali skupek več teh, namenjenih eksterni in/ali interni javnosti, objavljenih v ocenjevalnem obdobju 1. 7. 2016–10. 5. 2017.

Želim prijavnico
 
 

008: POMP 2017 – NAJBOLJŠA VSEBINSKA KAMPANJA

Žirija ocenjuje odličnost vsebine in kakovost kampanje glede na potrebe in tip ciljne skupine, inovativnost kampanje in relevantnost vsebine za uporabnike in ujemanje s strateško usmeritvijo organizacije. Člani žirije bodo še posebej pozorni na učinkovitost kampanje in ali pomeni dodano vrednost tako za uporabnike kot tudi za celostno strategijo vsebinskega marketinga v organizaciji.

Želim prijavnico

Prijavite lahko le kampanje, ki so bile izvedene v ocenjevalnem obdobju 1. 7. 2016–10. 5. 2017.

Želim prijavnico
 
 

009: POMP 2017 – NAJBOLJŠE NATIVNO OGLAŠEVANJE

Žirija ocenjuje odličnost vsebine in kakovost nativnih oglasov glede na vrsto medija, usklajenost oglasa z gostujočim medijem, potrebe in tip ciljne skupine ter relevantnost vsebine za bralce oz. uporabnike. Člani žirije bodo še posebej pozorni na učinkovitost projekta nativnega oglaševanja.

Želim prijavnico

V to kategorijo lahko prijavite skupek nativnih oglasov ali individualne nativne oglase, objavljene v kateremkoli slovenskem mediju, tiskanem, digitalnem, na radiu ali televiziji.

Prijavite lahko le projekte, ki so bili izvedeni v ocenjevalnem obdobju 1. 7. 2016–10. 5. 2017.

Želim prijavnico
 
 

010: POMP 2017 – NAJBOLJŠI MEDIJ(I) INTERNEGA KOMUNICIRANJA

Žirija ocenjuje, kako prijavljeni medij ali skupek različnih medijev internega komuniciranja učinkovito, inovativno in kreativno uporablja(jo) vsebino za komuniciranje z zaposlenimi in/ali med njimi ter za graditev skupnosti znotraj organizacije. Žirija bo pozorna na relevantnost in kakovost vsebine, vizualno podobo medija ter njegovo usklajenost s podobo in sporočili organizacije, še posebno pa na učinkovitost medija.

Želim prijavnico

V to kategorijo lahko prijavite naslednje medije, namenjene interni javnosti vaše organizacije (lahko tudi več različnih skupaj kot enoten projekt internega komuniciranja): tiskano interno revijo/časopis, digitalno interno revijo, tiskani ali digitalni interni novičnik, intranet, interni blog, aplikacijo.

Prijavite lahko le medije, ki so izšli v ocenjevalnem obdobju 1. 7. 2016–10. 5. 2017.

Želim prijavnico
 
 

011: POMP 2017 – NAJBOLJŠI INFLUENCER MARKETING

Žirija ocenjuje celostno sodelovanje med vplivnežem (ki je lahko znana osebnost, športnik/športnica, blogar/ka ali kakšna druga prepoznavna oseba na domači sceni) in organizacijo ter komunikacijsko/poslovno smiselnost takega sodelovanja. Pri tem bodo še posebej pozorni, kako je izvajanje programa vplivalo na zastavljene poslovne/komunikacijske cilje in splošno percepcijo blagovne znamke. Ocenjevali bodo kakovost besedil in vizualnega materiala ter ujemanje influencer programa s strategijo vsebinskega marketinga ocenjevane organizacije.

Želim prijavnico

Prijavite lahko le projekte, ki so se izvajali v ocenjevalnem obdobju 1. 7. 2016–10. 5. 2017.

Želim prijavnico
 
 

012: POMP 2017 – NAJBOLJŠA NASLOVNICA (tiskanega ali digitalnega medija)

Posebna mednarodna žirija ocenjuje odličnost oblikovne zasnove naslovnice, kakovost in kreativnost uporabljene fotografije ali ilustracije, njeno usklajenost s celotnim medijem in naravo blagovne znamke ter privlačnost za ciljno skupino. Med vsemi prijavljenimi iščemo naslovnico, ki je res nekaj posebnega.

Želim prijavnico

Za to kategorijo lahko prijavite naslovnico tiskanega ali digitalnega medija korporativne publikacije (tiskane, digitalne revije, interne revije, letnega poročila, brošure, kataloga, spletnega mesta, brošure ipd.).

Prijavite lahko le naslovnice, ki so izšle v ocenjevalnem obdobju 1. 7. 2016–10. 5. 2017.

Želim prijavnico
 
 

013: POMP 2017 – NAJBOLJŠA OBLIKOVNA REŠITEV NA PODROČJU VSEBINSKEGA MARKETINGA

Posebna mednarodna žirija ocenjuje inovativnost, kreativnost in kakovost oblikovnih rešitev posameznih prijav. Pri tem bo pozorna tudi na usklajenost oblikovnih rešitev z blagovno znamko ter privlačnost in ustreznost za ciljne skupine in namen medija.

Želim prijavnico

V to kategorijo lahko prijavite oblikovne zasnove, rešitve kateregakoli tiskanega ali digitalnega medija, tudi grafično podobo posameznega članka v nekem mediju, namenjenega interni in/ali eksterni javnosti.

Prijavljeno delo je izšlo v ocenjevalnem obdobju 1. 7. 2016–10. 5. 2017.

Želim prijavnico
 

ŽIRIJA BO PODELILA TUDI NASLEDNJI POSEBNI NAGRADI

 

Glavna nagrada: VELIKI POMP 2017 – projekt vsebinskega marketinga leta

Veliki POMP je nagrada za najvišjo raven inovativnosti, učinkovitosti in strateškega razmišljanja na področju vsebinskega marketinga. Glavna nagrada je podeljena enemu izmed nagrajencev POMP 2017, ki še posebej izstopa. Odločitev temelji na učinkovitosti, usklajenosti z blagovno znamko, kreativnosti, strateški viziji in izvirnosti projekta.

Prijav za to kategorijo ni mogoče oddati.

 
 

POMP 2017 – Nagrada za posebne dosežke na področju vsebinskega marketinga

Žirija bo med vsemi prijavljenimi deli (v vseh kategorijah) podelila posebno nagrado POMP za posebne dosežke na področju vsebinskega marketinga, bodisi za dizajn bodisi za urednikovanje bodisi za interaktivnost itd.; nagrada se lahko podeli organizaciji ali posamezniku.

Žirija ima pravico podeliti več kot eno nagrado za posebne dosežke na področju vsebinskega marketinga.
Prijav za to kategorijo ni mogoče oddati.

OPOMBA: Žirija ima pravico, da v posamezni kategoriji nagrade ne podeli.

 

Žirija

Prijavljena dela bo ocenjevala žirija, ki združuje uredniške, dizajnerske, marketinške in piarovske kompetence. Žirija bo najprej določila ožji izbor. Ta bo javno znan 1. septembra 2017. Žirija bo skupaj ocenjevala prijavljena dela, ki so se uvrstila v ožji izbor, in skupaj izbrala nagrajence v posamezni kategoriji. Glavno nagrado VELIKI POMP bo podelila posebna 3-članska žirija.