Deli:

     

Vsebino lahko najdete na vsakem koraku

Alenka Bešter je vodja upravljanja digitalnega nastopa v Zavarovalnici Triglav, ki je na lanskem tekmovanju za nagrade POMP osvojila nagradi za najboljši digitalni medij in najboljši e-novičnik, leto pred tem pa Veliki POMP za projekt vsebinskega marketinga leta. Zaupala nam je, kako poteka delo in ustvarjanje vsebin na področju zavarovalništva.

Zavarovalnica Triglav je prva zavarovalnica v Sloveniji s samostojnim spletnim medijem Vse bo v redu. Zakaj ste se odločili za njegovo vzpostavitev?

Razmišljali smo o načinu, kako ljudem predstaviti področje zavarovalništva in kako se soočiti z nezadovoljstvom zavarovancev, ki pogosto izhaja iz premajhnega nerazumevanja zavarovanj. Našo vlogo smo našli v svetovanju, sprva v okviru rubrike »Svetujemo« na naši produktni spletni strani triglav.si, lani aprila pa tudi v okviru portala Vse bo v redu. Rubriko »Svetujemo« smo upravljali leto in pol. Nastalo je veliko vsebin, a kmalu smo ugotovili, da stran kot taka ne omogoča vsega, kar bi si želeli – na primer preglednega arhiva ali pa brskanja po strani. Vsebine smo želeli resnično izpostaviti in jih pripeljati do ljudi. Takrat smo se odločili za vzpostavitev samostojnega portala Vse bo v redu.

Ste se v času vzpostavitve portala soočili s kakšnim posebnim izzivom?

Glavni izziv se je pojavil že v času, ko smo pripravljali vsebine za spletno stran triglav.si. Postavljali smo si vprašanje, kako iz precej okornega zavarovalniškega jezika ustvariti vsebine, ki bodo bralcu jasne in hkrati tudi zanimive za branje. V hiši imamo veliko izjemnih strokovnjakov s področja zavarovalništva, ki pa se jim pogosto zatakne, ko je njihovo znanje treba zapisati na enostaven, preprost in jasen način. Takrat iščemo kompromise med tem, kar strokovnjaki trdijo, da mora biti zapisano, in tem, kako to zapisati, da bo jasno prav vsakemu našemu bralcu. To je vsekakor izziv, s katerim se srečamo vsakič, ko pripravljamo nove vsebine.

Področje zavarovalništva poskušate torej skozi portal približati ljudem. Kako to počnete?

Predvsem skozi konkretne zgodbe, v katerih se lahko znajde vsak izmed nas. Odpiramo teme, ki niso strogo povezane z zavarovanji, vseeno pa odgovarjajo na vprašanja s področja varnosti in preventive. Na primer, kako se varno odpraviti v gore, kako pomagati v primeru gorskega reševanja ali pa kako ravnati v primeru prometne nesreče v tujini. Tematike predstavljamo na različne načine – od člankov, poglobljenih zgodb in intervjujev do infografik, video vsebin in spletnih testov. Vsebin je res zelo veliko, prav tako pa so tudi zelo raznolike.

Od kod ideje za vse te raznolike vsebine?

Mislim, da lahko vsebine, če le hodiš po svetu s široko odprtimi očmi in ušesi, najdeš na vsakem koraku. Pa naj gre za aktualne teme, na primer zavarovanje dronov, ki smo ga obravnavali pred kratkim, ali pa za časovno opredeljene vsebine, na primer vožnja v snegu. Ideje črpamo tudi na družbenih omrežjih in na forumih, pomemben vir pa so tudi druge službe znotraj naše zavarovalnice. Zlasti tiste, ki imajo stik s kupci. Štirikrat letno se sestanemo na širšem uredniškem odboru, ki ga sestavljajo predstavniki vseh pomembnih področij v zavarovalnici. Ti nam na odboru zaupajo, kaj se jim na njihovem področju zdi zanimivo in kaj bi bilo dobro izpostaviti. Vsebin je res veliko. Toliko, da imamo v tem trenutku bolj ali manj pokrit že celoten uredniški koledar za letošnje leto, polnimo pa že prihodnjega.

Omenili ste širši uredniški odbor, ki ga sestavljajo predstavniki različnih služb znotraj zavarovalnice. Kdo pa sestavlja ožjo uredniško ekipo?

Ožje uredništvo sestavlja tekstopiska, ki pripravlja večino naših vsebin, dve sodelavki, ki se v večji meri ukvarjata z njihovo distribucijo, in jaz, ki opravljam delo glavne urednice.

Kako pa poteka vaše delo?

Širši odbor je namenjen določitvi okvirnih tematik, pri ožjem odboru pa gre predvsem za sprotno delo, ki ni strogo formalizirano. Uredniški koledar imamo nenehno pred sabo in ideje letijo z vseh koncev in krajev. Te ideje tudi sproti predebatiramo. Enkrat mesečno sestankujemo tudi z našo zunanjo agencijo, kjer strukturirano pregledamo vse načrtovane vsebine. Pogovorimo se, kaj bomo obravnavali in na kakšen način. Bo to članek, infografika ali morda video vsebina? Kdo bo pri nastajanju vsebine sodeloval? Bomo potrebovali zunanje pisce? Ko odgovorimo na vsa vprašanja, se lotimo priprave vsebin. Strokovne vsebine s področja zavarovalništva pripravljamo sami, k ostalim pa povabimo zunanje pisce. Ko je vsebina pripravljena, pogledamo, ali je predstavljena primerno, ali je izbran primeren naslov, ali so vključene ustrezne ključne besede ... Hkrati pa seveda že razmišljamo tudi o distribuciji v e-novičnikih in na družbenih omrežjih, po objavi pa seveda tudi o analizi učinkov.

Kako pa portal Vse bo v redu vključujete v celostno komuniciranje zavarovalnice?

Po eni strani, ko načrtujemo vsebine za portal, vedno izhajamo tudi iz prodajnih kampanj, ki potekajo v naši zavarovalnici. Z vsebinami namreč poskušamo čim jasneje izpostaviti tudi aktualne produkte, tako da bralcem predstavimo konkretne primere iz vsakdanjega življenja, v katerih jim lahko tak produkt pride prav.

Po drugi strani pa pri pripravi vsebin za portal vedno razmišljamo tudi širše – kako z neko vsebino doseči tudi širšo javnost, na primer skozi medije. Ko prepoznamo, da bi lahko bila neka vsebina zanimiva, se povežemo s službo za odnose  javnostmi in pripravimo vsebine tudi za njihove potrebe. Ko smo letos pripravljali članek o dronih, smo hkrati pripravili tudi sporočilo za medije in vsebino za našo interno javnost, ki je prav tako zelo pomemben del naše komunikacije.

Vaša prizadevanja in delo je bilo lansko leto prepoznano tudi na tekmovanju za nagrade POMP. Zakaj se udeležujete tovrstnih tekmovanj?

Ker želimo zmagati (smeh). Pravzaprav smo ponosni na to, kar počnemo.

Ko se lotevamo večjih projektov se nam velikokrat zazdi, da se nikamor ne premaknemo oziroma da se stvari odvijajo zelo počasi. Včasih izgubimo občutek, kaj in koliko smo naredili. Prijave na tekmovanja so zato priložnost, da naredimo nekakšno inventuro in dobimo bolj jasen vtis o tem, kaj smo pravzaprav naredili. In pogosto ugotovimo, da smo pravzaprav naredili veliko. Prav tako ti tovrstna tekmovanja omogočajo primerjavo z drugimi in pa, kar je zelo pomembno, povratno informacijo o tem, kaj si naredil dobro in kaj bi lahko v prihodnje še izboljšal. Vsekakor pa je prejeta nagrada na koncu dodatna potrditev, da delaš dobro.

Deli:

     

O nagradah

Ob zaključku letošnjega 9. POMP Foruma, 27. septembra 2018, bodo že šestič podeljene letne nagrade za največje dosežke na področju vsebinskega marketinga v Sloveniji, imenovane POMP. Pobudnik projekta je agencija PM.

POMPI, vključno z glavno nagrado VELIKI POMP za projekt vsebinskega marketinga leta, so vsako leto podeljeni dosežkom, ki niso le inovativni in kreativni, temveč tudi učinkoviti, ki torej dosegajo ali celo presegajo vaše dolgoročne komunikacijske, marketinške in poslovne cilje.

Posamezna prijava znaša 130 EUR (+ DDV). Prijava velja po plačilu prijavnine. 

Zmagovalci v posamezni kategoriji bodo prejeli:

  • kipec POMP,
  • pravico do uporabe značke z napisom POMP 2018 – najboljši »kategorija«,
  • pisno mnenje članov žirije o prijavljenem delu,
  • prestiž in slavo.

Prijavite projekt, skozi katerega odsevajo vaše zgodbe in rezultati – uvrstite se v eno ali več kategorij v tekmovalnem programu!

Naj bo nagrada za vsebinski marketing POMP vaša! Bodite vi zgled drugim! Ker si zaslužite!


 

KATEGORIJE

Za nagrade se lahko potegujete posamezniki, podjetja, javne ustanove in druge organizacije ter agencije, ki projekte vsebinskega marketinga izvajate za svoje naročnike.

Svoja dela prijavite v 11 kategorij (001-011), 2 nagradi (posebna in glavna nagrada) pa bo skrbno izbrana žirija določila sama.

Člani žirije bodo v vseh kategorijah ocenjevali:

  • kako vsebina dopolnjuje oz. izboljšuje ponudbo blagovne znamke
  • kako relevantna je za ciljno skupino, kateri je namenjena
  • še posebno pa, kako učinkovito se jo uporablja kot del vaše dolgoročne komunikacijske in marketinške strategije.

Torej ne gre le za ocenjevanje inovativnosti oz. kreativnosti, temveč tudi umeščenosti prijavljenega dela v celostno komunikacijsko/poslovno/marketinško strategijo in njene učinkovitosti.

PRIJAVE LAHKO ODDATE ZA NASLEDNJIH 11 KATEGORIJ

(število prijav na organizacijo NI omejeno)

 

001: POMP 2018 – NAJBOLJŠI DIGITALNI MEDIJ

Žirija ocenjuje odličnost vsebinske in oblikovne zasnove digitalnega medija, njegovo inovativnost in relevantnost vsebine za uporabnike, hkrati pa tudi vsebinsko in oblikovno doslednost, kakovost besedil, fotografij, ilustracij in videoposnetkov ter ujemanje digitalnega medija s strateško usmeritvijo organizacije. Žirija bo še posebej pozorna na učinkovitost digitalnega medija, tj. ali dosega oziroma presega zastavljene komunikacijske/marketinške/poslovne cilje organizacije in ali pomeni dodano vrednost za uporabnike.

V to kategorijo lahko prijavite naslednje digitalne medije: spletno mesto, blog, digitalno revijo, aplikacijo, poglobljeni digitalni članek idr., ki so bili izdelani in objavljeni oz. so izhajali v ocenjevalnem obdobju 11. 5. 2017–19. 8. 2018.

 
 

002: POMP 2018 – NAJBOLJŠI VIDEO

Žirija ocenjuje odličnost vsebine in kakovost videoposnetka glede na potrebe in tip ciljne skupine, inovativnost videa in relevantnost vsebine za uporabnike, ujemanje s strateško usmeritvijo organizacije ter tudi to, ali upošteva značilnosti medija nasploh. Člani žirije bodo še posebno pozorni na učinkovitost videa, tj. ali dosega oziroma presega zastavljene komunikacijske/marketinške/poslovne cilje organizacije in ali pomeni dodano vrednost za uporabnike.

V to kategorijo lahko prijavite videe oz. serije video posnetkov kakršnekoli dolžine, namenjene eksterni in/ali interni javnosti, objavljene v ocenjevalnem obdobju 11. 5. 2017–19. 8. 2018.

 
 

003: POMP 2018 – NAJBOLJŠA TISKANA PUBLIKACIJA

Žirija ocenjuje odličnost vsebinske in oblikovne zasnove publikacije, inovativnost publikacije in relevantnost vsebine za bralce, hkrati pa tudi vsebinsko in oblikovno doslednost, kakovost besedil, fotografij in ilustracij, usklajenost s podobo in sporočili blagovne znamke, še posebno pa učinkovitost publikacije.

V to kategorijo lahko prijavite tiskano revijo, časopis, knjigo, brošuro, katalog ipd. namenjen eksterni in/ali interni javnosti. Prijavljena tiskana korporativna publikacija je lahko izšla enkrat ali gre za publikacijo z redno frekvenco izhajanja (večkrat na leto).

Prijavite lahko le medije, ki so izšli v ocenjevalnem obdobju 11. 5. 2017–19. 8. 2018.

 
 

004: POMP 2018 – NAJBOLJŠE KOMUNICIRANJE NA DRUŽBENIH MEDIJIH

Žirija ocenjuje raven dvosmerne komunikacije na družbenih medijih, koliko so sledilci računov oziroma oboževalci poslovnih strani vključeni v pripravo vsebine, oblikovanje skupnosti sledilcev oziroma oboževalcev, inovativnost objav, relevantnost vsebine za ciljno skupino, prilagoditev priprave vsebine značilnostim posameznega družbenega medija in njeno doslednost, predvsem pa učinkovitost celostnega projekta komuniciranja organizacije na družbenih medijih.

V to kategorijo lahko prijavite račun oz. profil organizacije na enem ali več družbenih medijih, kot so Twitter, Facebook, Pinterest, LinkedIn, Snapchat, YouTube, Vimeo idr.

Iz prijave mora biti razvidno, da je objavljanje in interakcija na prijavljenih družbenih medijih potekala v ocenjevalnem obdobju 11. 5. 2017–19. 8. 2018.

 
 

005: POMP 2018 – NAJBOLJŠI MEDIJ(I) JAVNEGA SEKTORJA, ZDRUŽENJ IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ

Žirija ocenjuje, kako prijavljeni medij ali skupek različnih medijev učinkovito, inovativno in kreativno uporablja(jo) vsebino za komuniciranje s ciljnimi skupinami. Žirija bo pozorna na relevantnost in kakovost vsebine, vizualno podobo medija(ev) ter njegovo (njihovo) usklajenost s podobo in sporočili organizacije, še posebno pa na učinkovitost medija(ev).

V to kategorijo lahko prijavite katerikoli medij oz. komunikacijski izdelek ali skupek več teh, namenjenih eksterni in/ali interni javnosti, objavljenih v ocenjevalnem obdobju 11. 5. 2017–19. 8. 2018.

 
 

006: POMP 2018 – NAJBOLJŠA VSEBINSKA KAMPANJA

Žirija ocenjuje odličnost vsebine in kakovost kampanje glede na potrebe in tip ciljne skupine, inovativnost kampanje in relevantnost vsebine za uporabnike in ujemanje s strateško usmeritvijo organizacije. Člani žirije bodo še posebej pozorni na učinkovitost kampanje in ali pomeni dodano vrednost tako za uporabnike kot tudi za celostno strategijo vsebinskega marketinga v organizaciji.

Prijavite lahko le kampanje, ki so bile izvedene v ocenjevalnem obdobju 11. 5. 2017–19. 8. 2018.

 
 

007: POMP 2018 – NAJBOLJŠE NATIVNO OGLAŠEVANJE

Žirija ocenjuje odličnost vsebine in kakovost nativnih oglasov glede na vrsto medija, usklajenost oglasa z gostujočim medijem, potrebe in tip ciljne skupine ter relevantnost vsebine za bralce oz. uporabnike. Člani žirije bodo še posebej pozorni na učinkovitost projekta nativnega oglaševanja.

V to kategorijo lahko prijavite skupek nativnih oglasov ali individualne nativne oglase, objavljene v kateremkoli slovenskem mediju, tiskanem, digitalnem, na radiu ali televiziji.

Prijavite lahko le projekte, ki so bili izvedeni v ocenjevalnem obdobju 11. 5. 2017–19. 8. 2018.

 
 

008: POMP 2018 – NAJBOLJŠE INTERNO KOMUNICIRANJE

Žirija ocenjuje, kako prijavljeni medij ali skupek različnih medijev internega komuniciranja učinkovito, inovativno in kreativno uporablja(jo) vsebino za komuniciranje z zaposlenimi in/ali med njimi ter za graditev skupnosti znotraj organizacije. Žirija bo pozorna na relevantnost in kakovost vsebine, vizualno podobo medija ter njegovo usklajenost s podobo in sporočili organizacije, še posebno pa na učinkovitost medija.

V to kategorijo lahko prijavite naslednje medije, namenjene interni javnosti vaše organizacije (lahko tudi več različnih skupaj kot enoten projekt internega komuniciranja): tiskano interno revijo/časopis, digitalno interno revijo, tiskani ali digitalni interni novičnik, intranet, interni blog, aplikacijo ...

Prijavite lahko le medije, ki so izšli v ocenjevalnem obdobju 11. 5. 2017–19. 8. 2018.

 
 

009: POMP 2018 – NAJBOLJŠI VPLIVNOSTNI MARKETING

Žirija ocenjuje celostno sodelovanje med vplivnežem (ki je lahko znana osebnost, športnik/športnica, blogar/ka ali kakšna druga prepoznavna oseba na domači sceni) in organizacijo ter komunikacijsko/poslovno smiselnost takega sodelovanja. Pri tem bodo še posebej pozorni, kako je izvajanje programa vplivalo na zastavljene poslovne/komunikacijske cilje in splošno percepcijo blagovne znamke. Ocenjevali bodo kakovost besedil in vizualnega materiala ter ujemanje influencer programa s strategijo vsebinskega marketinga ocenjevane organizacije.

V to kategorijo lahko prijavite projetke v različnih oblikah (digitalni mediji, družbeni mediji, TV-oglasi itd.).

Prijavite lahko le projekte, ki so se izvajali v ocenjevalnem obdobju 11. 5. 2017–19. 8. 2018.

 
 

010: POMP 2018 – NAJBOLJŠA NASLOVNICA (tiskanega ali digitalnega medija)

Posebna mednarodna žirija ocenjuje odličnost oblikovne zasnove naslovnice, kakovost in kreativnost uporabljene fotografije ali ilustracije, njeno usklajenost s celotnim medijem in naravo blagovne znamke ter privlačnost za ciljno skupino. Med vsemi prijavljenimi iščemo naslovnico, ki je res nekaj posebnega.

Za to kategorijo lahko prijavite naslovnico tiskanega ali digitalnega medija korporativne publikacije (tiskane, digitalne revije, interne revije, letnega poročila, brošure, kataloga, spletnega mesta, brošure ipd.).

Prijavite lahko le naslovnice, ki so izšle v ocenjevalnem obdobju 11. 5. 2017–19. 8. 2018.

 
 

011: POMP 2018 – NAJBOLJŠI DIZAJN

Posebna mednarodna žirija ocenjuje inovativnost, kreativnost in kakovost oblikovnih rešitev posameznih prijav. Pri tem bo pozorna tudi na usklajenost oblikovnih rešitev z blagovno znamko ter privlačnost in ustreznost za ciljne skupine in namen medija.

V to kategorijo lahko prijavite oblikovne zasnove, rešitve kateregakoli tiskanega ali digitalnega medija, tudi grafično podobo posameznega članka v nekem mediju, namenjenega interni in/ali eksterni javnosti.

Prijavljeno delo je izšlo v ocenjevalnem obdobju 11. 5. 2017–19. 8. 2018.

 

ŽIRIJA BO PODELILA TUDI NASLEDNJI POSEBNI NAGRADI

 

Glavna nagrada: VELIKI POMP 2018 – projekt vsebinskega marketinga leta

Veliki POMP je nagrada za najvišjo raven inovativnosti, učinkovitosti in strateškega razmišljanja na področju vsebinskega marketinga. Glavna nagrada je podeljena enemu izmed nagrajencev POMP 2018, ki še posebej izstopa. Odločitev temelji na učinkovitosti, usklajenosti z blagovno znamko, kreativnosti, strateški viziji in izvirnosti projekta.

Prijav za to kategorijo ni mogoče oddati.

 
 

POMP 2018 – Nagrada za posebne dosežke na področju vsebinskega marketinga

Žirija bo podelila posebno nagrado POMP za posebne dosežke na področju vsebinskega marketinga, bodisi za dizajn bodisi za urednikovanje bodisi za interaktivnost itd.; nagrada se lahko podeli organizaciji ali posamezniku.

Žirija ima pravico podeliti več kot eno nagrado za posebne dosežke na področju vsebinskega marketinga.
Prijav za to kategorijo ni mogoče oddati. OPOMBA: Žirija ima pravico, da v posamezni kategoriji nagrade ne podeli.