Deli:

     

Prijavitelji morajo odgovoriti na vprašanje »Zakaj?«

Sara Božanić je ustanoviteljica Inštituta za transmedijski dizajn (ITD) ter hkrati oblikovalka, strateginja, predavateljica in mislec. Je soavtorica projekta Aura City, ki je nastal v sklopu dveletnega projekta UrbanIxD. Leta 2015 jo je Evropska komisija izbrala za sodelovanje pri projektu Voices of Culture – Structured Dialogue between the European Commission and the cultural sector. Sodi med 40 vodilnih evropskih strokovnjakov za področje razvoja skupnosti z digitalnimi mediji. In je predsednica letošnje žirije za nagrade POMP, s katero smo spregovorili o vsebinskem marketingu, njenem delu in seveda o nagradah POMP.

Vse več podjetij se zaveda, da je vsebina pomemben element pri gradnji odnosa s potrošniki. Kakšno je vaše mnenje o vsebinskem marketingu?

Slaba vsebina je kot kozarec slabega vina – spiješ ga in hitro pogoltneš ter nikoli več ne posežeš po njem. Če pa je vino res dobro, ga čutiš v vsakem delu svojega telesa in komaj čakaš, da ga ponovno zaužiješ ter spiješ še in še in še. Enako je z dobro vsebino. Kadar je vsebina dobra, se ti vtisne v spomin in se zato vedno znova vračaš k njej.

In kdaj ter kje ste se s kozarcem dobrega vina oziroma vsebinskim marketingom prvič srečali?

Ne spomnim se, kdaj točno sem se prvič srečala z vsebinskim marketingom. Zelo dobro pa se spomnim, da me je zanj leta 2011 navdušil prav Nenad Senić, ki je povedal, da mora biti vsebina tako dobra, da greš z njo spat v posteljo. :)

Kako pa vsebinski marketing vpletate v svoje delo?

Pri delu mojega tima vsaka vsebina nastane na osnovi obsežnih raziskav in analize pridobljenih podatkov. Preden se lotimo pisanja vsebin, analiziramo obstoječo komunikacijo, komunikacijo konkurentov, njihove poslovne modele, cene, tržne prijeme, izvedemo SEO-analizo (analizo iskanj ključnih besed za vsak trg posebej) ipd. Šele ko pridobimo in analiziramo vse podatke, zapišemo komunikacijsko strategijo, prijeme ter akcije. Nato se lotimo pisanja vsebine. Veliko pozornosti posvečamo tako imenovani lokalizaciji vsebine, tj. prilagoditvi vsebine za trg in posamezen medij, ki mu je namenjena.

Kje vidite vsebinski marketing v prihodnosti?

Prihodnost vsebinskega marketinga vidim v vse večji uporabi in implementaciji tako imenovanega data-centric pristopa. Tehnološki napredek v družbi je očiten in rapiden. Na enak način, kot se razvija sama tehnologija, se razvijajo tudi modeli pridobivanja podatkov. Nikoli prej nismo imeli toliko priložnosti kot danes, da res vemo, kdo je naš kupec ter kaj sta njegova potreba in interes. Verjamem, da se bodo v prihodnosti tako področje kot modeli pridobivanja in analiziranja podatkov še močno razvijali. Mi pa jih moramo znati pravilno zajeti, razumeti in implementirati.

Letos ste prevzeli mesto vodje žirije za nagrade POMP, ki jo sestavljajo strokovnjaki z različnih področij z večletnimi uredniškimi, dizajnerskimi, marketinškimi in piarovskimi kompetencami. Kako se počutite ob tem?

Odlično! Obožujem ljudi in uživam v delu multidisciplinarnih timov, živih debatah in novih spoznanjih. Če je zraven še kaj dobre hrane, je to zame trenutek popolnosti. :)

Na kaj boste kot žirantka pri ocenjevanju prijavljenih del še posebej pozorni?

Ključno je, da je ocenjevanje pošteno. In ravno zato je pomembno za vsako kategorijo posebej postaviti model, tj. sistem, po katerem ocenjuješ dela v posamezni kategoriji. Za vsako kategorijo posebej je treba postaviti točna merila ocenjevanja, kot so na primer kakovost vizualne komunikacije oziroma dizajna, kakovost vsebine, kakovost v dosegu ciljne skupine, inovativnost ... Ko je vsako posamezno delo ocenjeno po točkah, te seštejemo in jih argumentiramo. Pozorni moramo biti, da dela ne ocenjujemo po lastnih preferencah, temveč po vplivu, ki ga je imelo na ciljno skupino in trg, ki mu je namenjeno.

Kaj bo po vašem mnenju odločalo o zmagovalcu?

Rezultat . :) Kakovost strategije, komunikacijskega koncepta, izvedbe in dosega ...

Imate nasvet za tiste, ki bodo letos prijavili svoja dela za nagrade POMP?

Pri vsaki prijavi je zame pomembno, da res razumem zgodbo in pomen prijavljenega dela. To se doseže, kadar avtor dela odgovori na vprašanje »Zakaj?«.

Pred leti sem si postavila metodologijo pisanja prijav, katere ključni element so odgovori na vprašanja z določenim vrstnim redom:

1. Kaj je zgodba, ki jo želim povedati?,

2. Komu je namenjena?,

3. Zakaj naj bi komu bilo mar za to zgodbo in zakaj naj bi o njej nekdo govoril naprej?.

S tovrstnim pristopom, tj. odgovori na vprašanja, podam bralcu prijave celovite odgovore o tem, kaj komuniciram, komu in na katerem trgu ter kaj je emocionalna vez med bralcem/uporabnikom in mojo zgodbo. Prav odgovor na zadnje vprašanje je zmeraj najtežji, saj tematizira emocijo, ki jo delo želi sprožiti. Treba pa se je zavedati, da če sami ne znamo odgovoriti na vprašanje, zakaj naj bi nekdo našo zgodbo delil naprej, je tudi ne bo. Natančneje ko opredelimo emocionalno vez med zgodbo in bralci, večja je verjetnosti, da bodo ti o zgodbi govorili in jo delili znotraj svojih skupnosti. Se že veselim branja vseh prijavljenih del.

Deli:

     

O nagradah

Ob zaključku letošnjega 9. POMP Foruma, 27. septembra 2018, bodo že šestič podeljene letne nagrade za največje dosežke na področju vsebinskega marketinga v Sloveniji, imenovane POMP. Pobudnik projekta je agencija PM.

POMPI, vključno z glavno nagrado VELIKI POMP za projekt vsebinskega marketinga leta, so vsako leto podeljeni dosežkom, ki niso le inovativni in kreativni, temveč tudi učinkoviti, ki torej dosegajo ali celo presegajo vaše dolgoročne komunikacijske, marketinške in poslovne cilje.

Posamezna prijava znaša 130 EUR (+ DDV). Prijava velja po plačilu prijavnine. 

Zmagovalci v posamezni kategoriji bodo prejeli:

  • kipec POMP,
  • pravico do uporabe značke z napisom POMP 2018 – najboljši »kategorija«,
  • pisno mnenje članov žirije o prijavljenem delu,
  • prestiž in slavo.

Prijavite projekt, skozi katerega odsevajo vaše zgodbe in rezultati – uvrstite se v eno ali več kategorij v tekmovalnem programu!

Naj bo nagrada za vsebinski marketing POMP vaša! Bodite vi zgled drugim! Ker si zaslužite!


 

KATEGORIJE

Za nagrade se lahko potegujete posamezniki, podjetja, javne ustanove in druge organizacije ter agencije, ki projekte vsebinskega marketinga izvajate za svoje naročnike.

Svoja dela prijavite v 11 kategorij (001-011), 2 nagradi (posebna in glavna nagrada) pa bo skrbno izbrana žirija določila sama.

Člani žirije bodo v vseh kategorijah ocenjevali:

  • kako vsebina dopolnjuje oz. izboljšuje ponudbo blagovne znamke
  • kako relevantna je za ciljno skupino, kateri je namenjena
  • še posebno pa, kako učinkovito se jo uporablja kot del vaše dolgoročne komunikacijske in marketinške strategije.

Torej ne gre le za ocenjevanje inovativnosti oz. kreativnosti, temveč tudi umeščenosti prijavljenega dela v celostno komunikacijsko/poslovno/marketinško strategijo in njene učinkovitosti.

PRIJAVE LAHKO ODDATE ZA NASLEDNJIH 11 KATEGORIJ

(število prijav na organizacijo NI omejeno)

 

001: POMP 2018 – NAJBOLJŠI DIGITALNI MEDIJ

Žirija ocenjuje odličnost vsebinske in oblikovne zasnove digitalnega medija, njegovo inovativnost in relevantnost vsebine za uporabnike, hkrati pa tudi vsebinsko in oblikovno doslednost, kakovost besedil, fotografij, ilustracij in videoposnetkov ter ujemanje digitalnega medija s strateško usmeritvijo organizacije. Žirija bo še posebej pozorna na učinkovitost digitalnega medija, tj. ali dosega oziroma presega zastavljene komunikacijske/marketinške/poslovne cilje organizacije in ali pomeni dodano vrednost za uporabnike.

V to kategorijo lahko prijavite naslednje digitalne medije: spletno mesto, blog, digitalno revijo, aplikacijo, poglobljeni digitalni članek idr., ki so bili izdelani in objavljeni oz. so izhajali v ocenjevalnem obdobju 11. 5. 2017–19. 8. 2018.

 
 

002: POMP 2018 – NAJBOLJŠI VIDEO

Žirija ocenjuje odličnost vsebine in kakovost videoposnetka glede na potrebe in tip ciljne skupine, inovativnost videa in relevantnost vsebine za uporabnike, ujemanje s strateško usmeritvijo organizacije ter tudi to, ali upošteva značilnosti medija nasploh. Člani žirije bodo še posebno pozorni na učinkovitost videa, tj. ali dosega oziroma presega zastavljene komunikacijske/marketinške/poslovne cilje organizacije in ali pomeni dodano vrednost za uporabnike.

V to kategorijo lahko prijavite videe oz. serije video posnetkov kakršnekoli dolžine, namenjene eksterni in/ali interni javnosti, objavljene v ocenjevalnem obdobju 11. 5. 2017–19. 8. 2018.

 
 

003: POMP 2018 – NAJBOLJŠA TISKANA PUBLIKACIJA

Žirija ocenjuje odličnost vsebinske in oblikovne zasnove publikacije, inovativnost publikacije in relevantnost vsebine za bralce, hkrati pa tudi vsebinsko in oblikovno doslednost, kakovost besedil, fotografij in ilustracij, usklajenost s podobo in sporočili blagovne znamke, še posebno pa učinkovitost publikacije.

V to kategorijo lahko prijavite tiskano revijo, časopis, knjigo, brošuro, katalog ipd. namenjen eksterni in/ali interni javnosti. Prijavljena tiskana korporativna publikacija je lahko izšla enkrat ali gre za publikacijo z redno frekvenco izhajanja (večkrat na leto).

Prijavite lahko le medije, ki so izšli v ocenjevalnem obdobju 11. 5. 2017–19. 8. 2018.

 
 

004: POMP 2018 – NAJBOLJŠE KOMUNICIRANJE NA DRUŽBENIH MEDIJIH

Žirija ocenjuje raven dvosmerne komunikacije na družbenih medijih, koliko so sledilci računov oziroma oboževalci poslovnih strani vključeni v pripravo vsebine, oblikovanje skupnosti sledilcev oziroma oboževalcev, inovativnost objav, relevantnost vsebine za ciljno skupino, prilagoditev priprave vsebine značilnostim posameznega družbenega medija in njeno doslednost, predvsem pa učinkovitost celostnega projekta komuniciranja organizacije na družbenih medijih.

V to kategorijo lahko prijavite račun oz. profil organizacije na enem ali več družbenih medijih, kot so Twitter, Facebook, Pinterest, LinkedIn, Snapchat, YouTube, Vimeo idr.

Iz prijave mora biti razvidno, da je objavljanje in interakcija na prijavljenih družbenih medijih potekala v ocenjevalnem obdobju 11. 5. 2017–19. 8. 2018.

 
 

005: POMP 2018 – NAJBOLJŠI MEDIJ(I) JAVNEGA SEKTORJA, ZDRUŽENJ IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ

Žirija ocenjuje, kako prijavljeni medij ali skupek različnih medijev učinkovito, inovativno in kreativno uporablja(jo) vsebino za komuniciranje s ciljnimi skupinami. Žirija bo pozorna na relevantnost in kakovost vsebine, vizualno podobo medija(ev) ter njegovo (njihovo) usklajenost s podobo in sporočili organizacije, še posebno pa na učinkovitost medija(ev).

V to kategorijo lahko prijavite katerikoli medij oz. komunikacijski izdelek ali skupek več teh, namenjenih eksterni in/ali interni javnosti, objavljenih v ocenjevalnem obdobju 11. 5. 2017–19. 8. 2018.

 
 

006: POMP 2018 – NAJBOLJŠA VSEBINSKA KAMPANJA

Žirija ocenjuje odličnost vsebine in kakovost kampanje glede na potrebe in tip ciljne skupine, inovativnost kampanje in relevantnost vsebine za uporabnike in ujemanje s strateško usmeritvijo organizacije. Člani žirije bodo še posebej pozorni na učinkovitost kampanje in ali pomeni dodano vrednost tako za uporabnike kot tudi za celostno strategijo vsebinskega marketinga v organizaciji.

Prijavite lahko le kampanje, ki so bile izvedene v ocenjevalnem obdobju 11. 5. 2017–19. 8. 2018.

 
 

007: POMP 2018 – NAJBOLJŠE NATIVNO OGLAŠEVANJE

Žirija ocenjuje odličnost vsebine in kakovost nativnih oglasov glede na vrsto medija, usklajenost oglasa z gostujočim medijem, potrebe in tip ciljne skupine ter relevantnost vsebine za bralce oz. uporabnike. Člani žirije bodo še posebej pozorni na učinkovitost projekta nativnega oglaševanja.

V to kategorijo lahko prijavite skupek nativnih oglasov ali individualne nativne oglase, objavljene v kateremkoli slovenskem mediju, tiskanem, digitalnem, na radiu ali televiziji.

Prijavite lahko le projekte, ki so bili izvedeni v ocenjevalnem obdobju 11. 5. 2017–19. 8. 2018.

 
 

008: POMP 2018 – NAJBOLJŠE INTERNO KOMUNICIRANJE

Žirija ocenjuje, kako prijavljeni medij ali skupek različnih medijev internega komuniciranja učinkovito, inovativno in kreativno uporablja(jo) vsebino za komuniciranje z zaposlenimi in/ali med njimi ter za graditev skupnosti znotraj organizacije. Žirija bo pozorna na relevantnost in kakovost vsebine, vizualno podobo medija ter njegovo usklajenost s podobo in sporočili organizacije, še posebno pa na učinkovitost medija.

V to kategorijo lahko prijavite naslednje medije, namenjene interni javnosti vaše organizacije (lahko tudi več različnih skupaj kot enoten projekt internega komuniciranja): tiskano interno revijo/časopis, digitalno interno revijo, tiskani ali digitalni interni novičnik, intranet, interni blog, aplikacijo ...

Prijavite lahko le medije, ki so izšli v ocenjevalnem obdobju 11. 5. 2017–19. 8. 2018.

 
 

009: POMP 2018 – NAJBOLJŠI VPLIVNOSTNI MARKETING

Žirija ocenjuje celostno sodelovanje med vplivnežem (ki je lahko znana osebnost, športnik/športnica, blogar/ka ali kakšna druga prepoznavna oseba na domači sceni) in organizacijo ter komunikacijsko/poslovno smiselnost takega sodelovanja. Pri tem bodo še posebej pozorni, kako je izvajanje programa vplivalo na zastavljene poslovne/komunikacijske cilje in splošno percepcijo blagovne znamke. Ocenjevali bodo kakovost besedil in vizualnega materiala ter ujemanje influencer programa s strategijo vsebinskega marketinga ocenjevane organizacije.

V to kategorijo lahko prijavite projetke v različnih oblikah (digitalni mediji, družbeni mediji, TV-oglasi itd.).

Prijavite lahko le projekte, ki so se izvajali v ocenjevalnem obdobju 11. 5. 2017–19. 8. 2018.

 
 

010: POMP 2018 – NAJBOLJŠA NASLOVNICA (tiskanega ali digitalnega medija)

Posebna mednarodna žirija ocenjuje odličnost oblikovne zasnove naslovnice, kakovost in kreativnost uporabljene fotografije ali ilustracije, njeno usklajenost s celotnim medijem in naravo blagovne znamke ter privlačnost za ciljno skupino. Med vsemi prijavljenimi iščemo naslovnico, ki je res nekaj posebnega.

Za to kategorijo lahko prijavite naslovnico tiskanega ali digitalnega medija korporativne publikacije (tiskane, digitalne revije, interne revije, letnega poročila, brošure, kataloga, spletnega mesta, brošure ipd.).

Prijavite lahko le naslovnice, ki so izšle v ocenjevalnem obdobju 11. 5. 2017–19. 8. 2018.

 
 

011: POMP 2018 – NAJBOLJŠI DIZAJN

Posebna mednarodna žirija ocenjuje inovativnost, kreativnost in kakovost oblikovnih rešitev posameznih prijav. Pri tem bo pozorna tudi na usklajenost oblikovnih rešitev z blagovno znamko ter privlačnost in ustreznost za ciljne skupine in namen medija.

V to kategorijo lahko prijavite oblikovne zasnove, rešitve kateregakoli tiskanega ali digitalnega medija, tudi grafično podobo posameznega članka v nekem mediju, namenjenega interni in/ali eksterni javnosti.

Prijavljeno delo je izšlo v ocenjevalnem obdobju 11. 5. 2017–19. 8. 2018.

 

ŽIRIJA BO PODELILA TUDI NASLEDNJI POSEBNI NAGRADI

 

Glavna nagrada: VELIKI POMP 2018 – projekt vsebinskega marketinga leta

Veliki POMP je nagrada za najvišjo raven inovativnosti, učinkovitosti in strateškega razmišljanja na področju vsebinskega marketinga. Glavna nagrada je podeljena enemu izmed nagrajencev POMP 2018, ki še posebej izstopa. Odločitev temelji na učinkovitosti, usklajenosti z blagovno znamko, kreativnosti, strateški viziji in izvirnosti projekta.

Prijav za to kategorijo ni mogoče oddati.

 
 

POMP 2018 – Nagrada za posebne dosežke na področju vsebinskega marketinga

Žirija bo podelila posebno nagrado POMP za posebne dosežke na področju vsebinskega marketinga, bodisi za dizajn bodisi za urednikovanje bodisi za interaktivnost itd.; nagrada se lahko podeli organizaciji ali posamezniku.

Žirija ima pravico podeliti več kot eno nagrado za posebne dosežke na področju vsebinskega marketinga.
Prijav za to kategorijo ni mogoče oddati. OPOMBA: Žirija ima pravico, da v posamezni kategoriji nagrade ne podeli.