Deli:

     

»Z vsebino ustvarjamo izkušnje«

Sašo Sever je vodja upravljanja odnosov z javnostmi v Zavarovalnici Triglav, dobitnici številnih domačih in tujih nagrad na področju komuniciranja. Med drugim je lansko leto na tekmovanju za nagrade POMP poleg nagrade za najboljši digitalni medij in nagrade za najboljši interni medij osvojila tudi glavno nagrado – veliki POMP. Sašo Sever nam je zaupal, kako se komuniciranja lotevajo na področju zavarovalništva.

Zavarovalnica Triglav je v zadnjih letih aktivna na področju približevanja zavarovalništva ljudem. Kako to počnete?

Ugotavljamo, da se (še vedno) mnogokrat premalo zavedamo pomembnosti finančnega načrtovanja in vodenja družinskega proračuna, nadalje pa tudi poznavanja samega smisla zavarovalništva in primerne zavarovalne zaščite. Zavarovalnica Triglav kot odgovorno podjetje zato z raznolikimi kanali, temami, zgodbami, partnerstvi in projekti aktivno prispeva k boljšemu poznavanju zavarovalnih produktov in pomena pravilne izbire zavarovalnih storitev. Zdi se nam ključno, da vsak posameznik ve, kaj neka storitev pomeni in prinaša za njegovo življenjsko situacijo oziroma katero svojo življenjsko potrebo s to storitvijo zadovoljuje.

Omenili ste raznolikost vašega komuniciranja. Kako usklajujete in prepletate vse te aktivnosti?

Naša naloga je, da zgodbe pripravimo tako, da so razumljive in privlačne za (potencialne) zavarovance. Različne aktivnosti z raznolikimi komunikacijskimi orodji in kanali prilagajamo različnim ciljnim skupinam, pri čemer stremimo k ustvarjanju vsebin z dodano vrednostjo, podobno kot to delajo medijske hiše. Pri tem pa si želimo tudi čim večje mere interakcije. To pomeni, da ne govorimo o (zavarovalniških) produktih, temveč se trudimo z vsebino oblikovati izkušnje. V zavarovalništvu to pomeni, da skozi koristne in uporabne vsebine na portalu Vse bo v redu pomagamo z odgovori na vprašanja ljudi iz njihovega vsakdanjega življenja. Aktivnosti povezujemo v celovit komunikacijski splet – od klasičnih do naprednejših pristopov, ki so nam v pomoč pri doseganju zastavljenih ciljev in ocenjevanju učinkov komuniciranja. Vsebinski marketing je integriran del naše poslovne in komunikacijske strategije.

Vaše podjetje ima ločena oddelka za marketing in za korporativno komuniciranje. Kako sodelujeta med seboj?

Služba za korporativno komuniciranje in služba za marketing sta po vsebini in projektih med seboj tesno prepleteni. Ko na primer načrtujemo vsebine za portal Vse bo v redu, izhajamo tudi iz trženjskokomunikacijskih kampanj, ki vključujejo tudi aktivnosti s področja odnosov z javnostmi, digitalnega komuniciranja in družbene odgovornosti. Na rednih tedenskih sestankih skupaj načrtujemo posamezne projekte, ne nazadnje pa so si tudi pisarne, v katerih ustvarjamo, zelo blizu. Ključno se mi zdi, da je podjetje sposobno povezovati poslovne funkcije med seboj tako, da v bistvu ni pomembno, kaj in kje kdo dela, ampak da se povezujemo s ciljem doseganja najboljše izkušnje. Strank ne zanima, kako je Triglav organiziran. Zato sta medfunkcijsko sodelovanje in povezovanje izredno pomembna, da zagotavljamo odlično izkušnjo za stranke.

Ne smemo pa pozabiti niti na interno komuniciranje, pri katerem ste izjemno aktivni. Se strinjate, da se pri komuniciranju z zaposlenimi vse začne?

Verjamem, da je urejeno in učinkovito komuniciranje pomembno za prijetno in uspešno delovno klimo ter posledično za individualno delovno uspešnost in poslovno uspešnost zavarovalnice. Glede na rezultate nam gre očitno tudi v komunikacijskem smislu dobro, a vedno je lahko še bolje (smeh). Poslanstvo internega komuniciranja v najčistejšem idealu je pravzaprav eno samo – doseči, da vsak v podjetju osmisli svoje delo, da ve, zakaj je pomembno, in da dojame, kako z njim prav on prispeva k skupnemu uspehu. Zato internemu komuniciranju posvečamo veliko pozornosti, pri čemer stremimo k temu, da sodelavcem ne povemo zgolj tistega, kar moramo vedeti, temveč tudi vse, da bomo razumeli. Naš cilj je s komunikacijo prispevati k uresničevanju skupnih poslovnih ciljev družbe, spodbujati sodelovanje med zaposlenimi, graditi pripadnost družbi, aktivno vključiti sodelavce v spremembe in jim omogočiti sodelovanje pri uveljavljanju strateških načrtov.

Da so za vami pestra in plodna leta, kažejo tudi številne nagrade, ki ste jih prejeli. Kaj vam pomenijo nagrade na tekmovanjih, kot je tudi POMP?

Pridružujem se tistim, ki običajno odgovorijo, da jim nagrade pomenijo potrditev za dosedanje delo in spodbudo za naprej. Seveda smo veseli vsakega priznanja, saj stroka očitno ceni naše delo. Zame največja nagrada pa je, ko me sodelavka ustavi na hodniku in reče, da je z veseljem prebrala moj uvodnik revije, ko sodelavec sporoči, da je bila delavnica v okviru internega programa Triglav.smo odlična, ali če je zaposlenemu vsebina na internem spletnem portalu pomagala, da zdaj dela bolje.

Zakaj pa se odločate za sodelovanju na tovrstnih tekmovanjih?

Po naravi rad zmagujem, zato odgovor verjetno že poznate (smeh). Sicer pa menim, da v zavarovalnici pripravljamo, razvijamo in oblikujemo odlične projekte, kot take pa jih želimo deliti tudi z drugimi. So pa takšna tekmovanja vedno tudi priložnost, da se za trenutek ustavimo, pogledamo nazaj in ugotovimo, kaj smo naredili dobro in kaj lahko še bolje.

Kaj menite, da je glavni prispevek, ki ga sodelujočim prinašajo tekmovanja?

Tovrstna tekmovanja omogočajo primerjavo z drugimi in pa, kar je zelo pomembno, povratno informacijo o tem, kaj si naredil dobro in kaj bi lahko v prihodnje še izboljšal. Biti del elite dosežkov na področju vsebinskega marketinga je enkraten izziv, ki nam služi kot kompas na poti pripovedovanja privlačnih in pomembnih zgodb. POMP je po mojih izkušnjah eno redkih tekmovanj, ki prijavitelju posredujejo mnenje strokovne komisije.

Kakšen nasvet bi za konec dali vsem, ki o prijavi na tekmovanje še razmišljajo?

Zberite pogum in vsebine, ki ste jih skuhali, spekli in ocvrli, ponudite na pladnju in strokovni žiriji za pod zob. Prepričajte z zgodbo, ki ste jo oblikovali. Morda bo prav vaša najbolj teknila.

Deli:

     

O nagradah

Ob zaključku letošnjega 9. POMP Foruma, 27. septembra 2018, bodo že šestič podeljene letne nagrade za največje dosežke na področju vsebinskega marketinga v Sloveniji, imenovane POMP. Pobudnik projekta je agencija PM.

POMPI, vključno z glavno nagrado VELIKI POMP za projekt vsebinskega marketinga leta, so vsako leto podeljeni dosežkom, ki niso le inovativni in kreativni, temveč tudi učinkoviti, ki torej dosegajo ali celo presegajo vaše dolgoročne komunikacijske, marketinške in poslovne cilje.

Posamezna prijava znaša 130 EUR (+ DDV). Prijava velja po plačilu prijavnine. 

Zmagovalci v posamezni kategoriji bodo prejeli:

  • kipec POMP,
  • pravico do uporabe značke z napisom POMP 2018 – najboljši »kategorija«,
  • pisno mnenje članov žirije o prijavljenem delu,
  • prestiž in slavo.

Prijavite projekt, skozi katerega odsevajo vaše zgodbe in rezultati – uvrstite se v eno ali več kategorij v tekmovalnem programu!

Naj bo nagrada za vsebinski marketing POMP vaša! Bodite vi zgled drugim! Ker si zaslužite!


 

KATEGORIJE

Za nagrade se lahko potegujete posamezniki, podjetja, javne ustanove in druge organizacije ter agencije, ki projekte vsebinskega marketinga izvajate za svoje naročnike.

Svoja dela prijavite v 11 kategorij (001-011), 2 nagradi (posebna in glavna nagrada) pa bo skrbno izbrana žirija določila sama.

Člani žirije bodo v vseh kategorijah ocenjevali:

  • kako vsebina dopolnjuje oz. izboljšuje ponudbo blagovne znamke
  • kako relevantna je za ciljno skupino, kateri je namenjena
  • še posebno pa, kako učinkovito se jo uporablja kot del vaše dolgoročne komunikacijske in marketinške strategije.

Torej ne gre le za ocenjevanje inovativnosti oz. kreativnosti, temveč tudi umeščenosti prijavljenega dela v celostno komunikacijsko/poslovno/marketinško strategijo in njene učinkovitosti.

PRIJAVE LAHKO ODDATE ZA NASLEDNJIH 11 KATEGORIJ

(število prijav na organizacijo NI omejeno)

 

001: POMP 2018 – NAJBOLJŠI DIGITALNI MEDIJ

Žirija ocenjuje odličnost vsebinske in oblikovne zasnove digitalnega medija, njegovo inovativnost in relevantnost vsebine za uporabnike, hkrati pa tudi vsebinsko in oblikovno doslednost, kakovost besedil, fotografij, ilustracij in videoposnetkov ter ujemanje digitalnega medija s strateško usmeritvijo organizacije. Žirija bo še posebej pozorna na učinkovitost digitalnega medija, tj. ali dosega oziroma presega zastavljene komunikacijske/marketinške/poslovne cilje organizacije in ali pomeni dodano vrednost za uporabnike.

V to kategorijo lahko prijavite naslednje digitalne medije: spletno mesto, blog, digitalno revijo, aplikacijo, poglobljeni digitalni članek idr., ki so bili izdelani in objavljeni oz. so izhajali v ocenjevalnem obdobju 11. 5. 2017–19. 8. 2018.

 
 

002: POMP 2018 – NAJBOLJŠI VIDEO

Žirija ocenjuje odličnost vsebine in kakovost videoposnetka glede na potrebe in tip ciljne skupine, inovativnost videa in relevantnost vsebine za uporabnike, ujemanje s strateško usmeritvijo organizacije ter tudi to, ali upošteva značilnosti medija nasploh. Člani žirije bodo še posebno pozorni na učinkovitost videa, tj. ali dosega oziroma presega zastavljene komunikacijske/marketinške/poslovne cilje organizacije in ali pomeni dodano vrednost za uporabnike.

V to kategorijo lahko prijavite videe oz. serije video posnetkov kakršnekoli dolžine, namenjene eksterni in/ali interni javnosti, objavljene v ocenjevalnem obdobju 11. 5. 2017–19. 8. 2018.

 
 

003: POMP 2018 – NAJBOLJŠA TISKANA PUBLIKACIJA

Žirija ocenjuje odličnost vsebinske in oblikovne zasnove publikacije, inovativnost publikacije in relevantnost vsebine za bralce, hkrati pa tudi vsebinsko in oblikovno doslednost, kakovost besedil, fotografij in ilustracij, usklajenost s podobo in sporočili blagovne znamke, še posebno pa učinkovitost publikacije.

V to kategorijo lahko prijavite tiskano revijo, časopis, knjigo, brošuro, katalog ipd. namenjen eksterni in/ali interni javnosti. Prijavljena tiskana korporativna publikacija je lahko izšla enkrat ali gre za publikacijo z redno frekvenco izhajanja (večkrat na leto).

Prijavite lahko le medije, ki so izšli v ocenjevalnem obdobju 11. 5. 2017–19. 8. 2018.

 
 

004: POMP 2018 – NAJBOLJŠE KOMUNICIRANJE NA DRUŽBENIH MEDIJIH

Žirija ocenjuje raven dvosmerne komunikacije na družbenih medijih, koliko so sledilci računov oziroma oboževalci poslovnih strani vključeni v pripravo vsebine, oblikovanje skupnosti sledilcev oziroma oboževalcev, inovativnost objav, relevantnost vsebine za ciljno skupino, prilagoditev priprave vsebine značilnostim posameznega družbenega medija in njeno doslednost, predvsem pa učinkovitost celostnega projekta komuniciranja organizacije na družbenih medijih.

V to kategorijo lahko prijavite račun oz. profil organizacije na enem ali več družbenih medijih, kot so Twitter, Facebook, Pinterest, LinkedIn, Snapchat, YouTube, Vimeo idr.

Iz prijave mora biti razvidno, da je objavljanje in interakcija na prijavljenih družbenih medijih potekala v ocenjevalnem obdobju 11. 5. 2017–19. 8. 2018.

 
 

005: POMP 2018 – NAJBOLJŠI MEDIJ(I) JAVNEGA SEKTORJA, ZDRUŽENJ IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ

Žirija ocenjuje, kako prijavljeni medij ali skupek različnih medijev učinkovito, inovativno in kreativno uporablja(jo) vsebino za komuniciranje s ciljnimi skupinami. Žirija bo pozorna na relevantnost in kakovost vsebine, vizualno podobo medija(ev) ter njegovo (njihovo) usklajenost s podobo in sporočili organizacije, še posebno pa na učinkovitost medija(ev).

V to kategorijo lahko prijavite katerikoli medij oz. komunikacijski izdelek ali skupek več teh, namenjenih eksterni in/ali interni javnosti, objavljenih v ocenjevalnem obdobju 11. 5. 2017–19. 8. 2018.

 
 

006: POMP 2018 – NAJBOLJŠA VSEBINSKA KAMPANJA

Žirija ocenjuje odličnost vsebine in kakovost kampanje glede na potrebe in tip ciljne skupine, inovativnost kampanje in relevantnost vsebine za uporabnike in ujemanje s strateško usmeritvijo organizacije. Člani žirije bodo še posebej pozorni na učinkovitost kampanje in ali pomeni dodano vrednost tako za uporabnike kot tudi za celostno strategijo vsebinskega marketinga v organizaciji.

Prijavite lahko le kampanje, ki so bile izvedene v ocenjevalnem obdobju 11. 5. 2017–19. 8. 2018.

 
 

007: POMP 2018 – NAJBOLJŠE NATIVNO OGLAŠEVANJE

Žirija ocenjuje odličnost vsebine in kakovost nativnih oglasov glede na vrsto medija, usklajenost oglasa z gostujočim medijem, potrebe in tip ciljne skupine ter relevantnost vsebine za bralce oz. uporabnike. Člani žirije bodo še posebej pozorni na učinkovitost projekta nativnega oglaševanja.

V to kategorijo lahko prijavite skupek nativnih oglasov ali individualne nativne oglase, objavljene v kateremkoli slovenskem mediju, tiskanem, digitalnem, na radiu ali televiziji.

Prijavite lahko le projekte, ki so bili izvedeni v ocenjevalnem obdobju 11. 5. 2017–19. 8. 2018.

 
 

008: POMP 2018 – NAJBOLJŠE INTERNO KOMUNICIRANJE

Žirija ocenjuje, kako prijavljeni medij ali skupek različnih medijev internega komuniciranja učinkovito, inovativno in kreativno uporablja(jo) vsebino za komuniciranje z zaposlenimi in/ali med njimi ter za graditev skupnosti znotraj organizacije. Žirija bo pozorna na relevantnost in kakovost vsebine, vizualno podobo medija ter njegovo usklajenost s podobo in sporočili organizacije, še posebno pa na učinkovitost medija.

V to kategorijo lahko prijavite naslednje medije, namenjene interni javnosti vaše organizacije (lahko tudi več različnih skupaj kot enoten projekt internega komuniciranja): tiskano interno revijo/časopis, digitalno interno revijo, tiskani ali digitalni interni novičnik, intranet, interni blog, aplikacijo ...

Prijavite lahko le medije, ki so izšli v ocenjevalnem obdobju 11. 5. 2017–19. 8. 2018.

 
 

009: POMP 2018 – NAJBOLJŠI VPLIVNOSTNI MARKETING

Žirija ocenjuje celostno sodelovanje med vplivnežem (ki je lahko znana osebnost, športnik/športnica, blogar/ka ali kakšna druga prepoznavna oseba na domači sceni) in organizacijo ter komunikacijsko/poslovno smiselnost takega sodelovanja. Pri tem bodo še posebej pozorni, kako je izvajanje programa vplivalo na zastavljene poslovne/komunikacijske cilje in splošno percepcijo blagovne znamke. Ocenjevali bodo kakovost besedil in vizualnega materiala ter ujemanje influencer programa s strategijo vsebinskega marketinga ocenjevane organizacije.

V to kategorijo lahko prijavite projetke v različnih oblikah (digitalni mediji, družbeni mediji, TV-oglasi itd.).

Prijavite lahko le projekte, ki so se izvajali v ocenjevalnem obdobju 11. 5. 2017–19. 8. 2018.

 
 

010: POMP 2018 – NAJBOLJŠA NASLOVNICA (tiskanega ali digitalnega medija)

Posebna mednarodna žirija ocenjuje odličnost oblikovne zasnove naslovnice, kakovost in kreativnost uporabljene fotografije ali ilustracije, njeno usklajenost s celotnim medijem in naravo blagovne znamke ter privlačnost za ciljno skupino. Med vsemi prijavljenimi iščemo naslovnico, ki je res nekaj posebnega.

Za to kategorijo lahko prijavite naslovnico tiskanega ali digitalnega medija korporativne publikacije (tiskane, digitalne revije, interne revije, letnega poročila, brošure, kataloga, spletnega mesta, brošure ipd.).

Prijavite lahko le naslovnice, ki so izšle v ocenjevalnem obdobju 11. 5. 2017–19. 8. 2018.

 
 

011: POMP 2018 – NAJBOLJŠI DIZAJN

Posebna mednarodna žirija ocenjuje inovativnost, kreativnost in kakovost oblikovnih rešitev posameznih prijav. Pri tem bo pozorna tudi na usklajenost oblikovnih rešitev z blagovno znamko ter privlačnost in ustreznost za ciljne skupine in namen medija.

V to kategorijo lahko prijavite oblikovne zasnove, rešitve kateregakoli tiskanega ali digitalnega medija, tudi grafično podobo posameznega članka v nekem mediju, namenjenega interni in/ali eksterni javnosti.

Prijavljeno delo je izšlo v ocenjevalnem obdobju 11. 5. 2017–19. 8. 2018.

 

ŽIRIJA BO PODELILA TUDI NASLEDNJI POSEBNI NAGRADI

 

Glavna nagrada: VELIKI POMP 2018 – projekt vsebinskega marketinga leta

Veliki POMP je nagrada za najvišjo raven inovativnosti, učinkovitosti in strateškega razmišljanja na področju vsebinskega marketinga. Glavna nagrada je podeljena enemu izmed nagrajencev POMP 2018, ki še posebej izstopa. Odločitev temelji na učinkovitosti, usklajenosti z blagovno znamko, kreativnosti, strateški viziji in izvirnosti projekta.

Prijav za to kategorijo ni mogoče oddati.

 
 

POMP 2018 – Nagrada za posebne dosežke na področju vsebinskega marketinga

Žirija bo podelila posebno nagrado POMP za posebne dosežke na področju vsebinskega marketinga, bodisi za dizajn bodisi za urednikovanje bodisi za interaktivnost itd.; nagrada se lahko podeli organizaciji ali posamezniku.

Žirija ima pravico podeliti več kot eno nagrado za posebne dosežke na področju vsebinskega marketinga.
Prijav za to kategorijo ni mogoče oddati. OPOMBA: Žirija ima pravico, da v posamezni kategoriji nagrade ne podeli.